7s Looqmah Restaurant Logo - Logo & Brand Identity Inspiration - 54166 by Kevinstudio
x