Bagery Logo Branding - Logo & Brand Identity Inspiration - 25113 by Prasetya David
x