Logo Work #1 - Logo & Brand Identity Inspiration - 61411 by Sourav Orko
x