Logo Work #2 - Logo & Brand Identity Inspiration - 61417 by Sourav Orko
x