Logo Work #3 - Logo & Brand Identity Inspiration - 61424 by Sourav Orko
x