Medical Logo - Logo & Brand Identity Inspiration - 85129 by Oberto
x