ZOMBIE BRAZILIAN JIU-JITSU - Sticker Design Inspiration - 25601 by Xean
x